Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Making IT B.V., gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 705, 7311 ST Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39090824. Making IT voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van onze klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Making IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van vragen en/of bestellingen
  • Facturatie voor onze dienstverlening
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Making IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar support@making-it.nl of Making IT B.V., Prins Willem-Alexanderlaan 705, 7311 ST Apeldoorn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Website

Op onze website maken we gebruik van functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt.

Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om informatie over de werking van de website te verzamelen en inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld is geanonimiseerd en we hebben Google niet toegestaan om de verkregen analytics data te gebruiken voor andere Google diensten.

Uitzetten cookies

Vrijwel alle browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren, bepaalde cookies toe te staan of een melding te krijgen wanneer een cookie geplaatst wordt. Kijk hiervoor in de documentatie van uw browser. Deze website zal mogelijk niet goed functioneren als alle cookies worden geweigerd.

Wijziging van de verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring indien nodig aan te passen. Wij adviseren u daarom deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor eventuele wijzigingen.