Disclaimer

Making IT B.V. (Kamer van Koophandel: 39090824), verleent u hierbij toegang tot making-it.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid

Making IT B.V. spant zich in om de inhoud van making-it.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op making-it.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Making IT B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Making IT B.V. en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Making IT B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Making IT B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.